Een bijdrage leveren

Het IvPE wil een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin mensen hun ontwikkeling blijvend gestalte kunnen geven. Dit door mensen bewust te maken van hun individuele kwaliteiten en drijfveren zodat zij optimaal kunnen presteren in de door hun uit te voeren taak binnen de organisatie.
Voor onze klanten betekent dit dat mensen als levend kapitaal van de organisatie, hun taken congruent kunnen uitvoeren. Dit levert levensenergie (flow) die nodig is om zowel als individu als ook als organisatie te groeien.
Met het oog op ons gemeenschappelijk ideaal willen wij een bijdrage leveren aan de draagkracht van mensen zodat hun draaglast toeneemt en groei werkelijk gestalte krijgt.