Ben jij in control? De eenheid van lichaam en geest

‘Lichaam en geest zijn een cybernetische eenheid’ is een aanname die centraal staat in NLP. Maar wat houdt dat nu in, een lichaam en een geest die met elkaar verbonden zijn?
Kort gezegd heeft alles wat in het lichaam gebeurt, effect op de geest (en andersom). Hier wordt binnen NLP volop gebruik van gemaakt door bijvoorbeeld iemands lichaamstaal te observeren om een beeld te vormen van wat diegene ervaart. Vrijwel iedere innerlijke ervaring uit zich volgens deze vooronderstelling namelijk in een lichamelijke reactie.
Deze vooronderstelling kan niet alleen gebruikt worden om informatie te verwerven, maar ook om invloed uit te oefenen op de innerlijke toestand. Door de lichamelijke toestand van iemand te veranderen, veranderen daarmee volgens dit principe namelijk ook iemands manier van denken en zijn/haar emoties. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld een andere lichaamshouding of een ander ademhalingsritme aan te nemen.
Maar hoe ziet die wisselwerking er eigenlijk uit?
markeerstift
Tijdens een experiment (Strack et al, 1988) werd een aantal proefpersonen verteld dat ze meededen aan een onderzoek over hoe goed mensen met hun mond zouden kunnen schrijven. De proefpersonen werden daarbij verdeeld in twee groepen. De eerste groep werd gevraagd om de markeerstift met de lippen vast te houden (zie bovenste plaatje). De tweede groep kreeg het verzoek om de stift tussen met de tanden vast te houden (zie onderste plaatje). Idee hierachter was dat de personen in de eerste groep de spieren die normaal gebruikt worden tijdens het lachen, niet goed konden gebruiken. Bij de groep met de stift tussen de tanden werd daarentegen juist een vergelijkbare gezichtsspieractiviteit gecreëerd als tijdens het lachen. Na wat schrijfoefeningen kregen alle proefpersonen een aantal cartoons te zien. Hierbij waarbij mochten zij steeds op een schaal van 0-9 geven hoe leuk ze de cartoons vonden. Wat bleek? De proefpersonen waarbij de lachspieren waren gestimuleerd vonden de cartoons aanzienlijk leuker dan de personen uit de andere groep! Dit experiment is dan ook een mooi voorbeeld van hoe de toestand van het lichaam invloed kan hebben op hoe iets wordt ervaren.
Bekijk ook eens onderstaand filmpje voor nog twee leuke voorbeelden van de wisselwerking tussen lichaam en geest:

Weetjes bij dit filmpje:

  • Het principe van the rubber hand illusion wordt ook wel gebruikt om mensen van hun fantoompijn af te helpen.
  • Zelfs de temperatuur van de ‘verstopte’ hand blijkt tijdens the rubber hand illusion lager te worden.

Lichaam en geest vormen dus een eenheid. Hoe kun jij daar gebruik van maken? Wist je dat het ‘in een juich stand gaan staan’ voor een moeilijk gesprek – bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek – je vertrouwen een boost geeft en je stress niveau verlaagt? Bekijk ook eens dit TED-filmpje van Amy Cuddy.
* Strack, F., Martin, L. L., & Stepper, S. (1988). Inhibiting and facilitating conditions of the human smile: a nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 768-777.