Team Coaching Print deze pagina

Alleen in interactie worden ontwikkelingen zichtbaar.

In tijden van verandering staan teams onder druk: fusies, inkrimping, productiedruk. Gebeurtenissen die vragen om een team dat samenwerkt en in staat is om in te spelen op de genoemde veranderingen. Er kan binnen een team echter sprake zijn van patronen en systemen die de ontwikkeling en voortgang in de weg staan.

Team coaching in de praktijk
Door alleen te sturen op resultaat zal een team niet beter gaan functioneren. In ons teamcoachingstraject gaan we in op de dynamieken die onder de oppervlakte liggen: welke patronen zijn er in de loop der tijd ontstaan, vanuit welke overtuigingen werkt het team, waar liggen ieders individuele kwaliteiten en hoe dragen die bij aan het functioneren van het team?

We werken intensief samen aan het verkrijgen van inzicht en bewustwording . Dit leidt niet alleen tot een beter functionerend team, maar ook tot persoonlijke groei van ieder teamlid afzonderlijk.

Ilse van Ekeren en Ingrid Straet

Belt u gerust voor een oriënterend gesprek hoe we het verschil samen kunnen maken. Neem contact op via het secretariaat op telefoonnummer 0031 (0)13 523 49 48 of rechtstreeks 06 227 858 28.