Systemisch werken in combinatie met NLP

Instituut voor Psyche Economie / Business NLP trainingen / Systemisch werken in combinatie met NLP

Systemisch werken

In de afgelopen jaren is het Systemisch Werk een vast onderdeel geworden in de Business NLP trainingen bij IvPE. Waarom ben ik daar zo enthousiast over? Dit omdat het systemisch gedachtegoed zeer complementair is aan het NLP gedachtegoed. Zo ontstaat er een generatieve kracht in iemands ontwikkeling die meer is dan de som der delen.

De meest bekende werkvormen binnen het Systemisch Werk zijn wel familieopstellingen en organisatieopstellingen.

Het systemisch opstellingswerk is in Duitsland in de jaren tachtig ontwikkeld door Bert Hellinger. Het is een werksoort die het mogelijk maakt om inzicht te krijgen in hardnekkige en belemmerende patronen die we zowel in ons persoonlijk leven als in bedrijven kunnen tegenkomen.

De wetmatigheden achter sociale ‘systemen’ zoals families, je klas, bedrijven, je cultuur of welke groep dan ook, zijn in feite heel basaal maar vaak ook heel onbewust. Het kan je een aha-ervaring kan geven op het moment dat je het leven door een systemische bril kunt gaan bekijken. Met deze inzichten kun je gemakkelijker belemmerende en herhalende patronen doorbreken, bewustere keuzes maken en vrijer in het leven gaan staan.

Het onderdeel familieopstellingen wordt gegeven door Elmer Hendrix. Hij is oprichter van het Instituut voor Systemisch Werk en ondervindt telkens weer de grote waarde van dit werk en blijft zich buigen over nieuwe toepassingen en uitzetgebieden voor het systemisch werk.

Dankbaar dat hij zijn passie, kennis en kunde wil brengen op de Boerderij – IvPE.

Lees een aantal referenties van Boerderij-bezoekers