Voice Dialogue

Voice dialogue

In de afgelopen jaren is Voice Dialogue een vast onderdeel geworden in de Business NLP trainingen bij IvPE. Waarom ben ik daar zo enthousiast over? Omdat het verrijkend en verdiepend is naast het NLP gedachtegoed. Zo ontstaat er een generatieve kracht in iemands ontwikkeling die meer is dan de som der delen.

Inleiding
Hoe meer wij onszelf kunnen inzetten als instrument, hoe groter onze mogelijkheden om mensen effectief te begeleiden. De Voice Dialogue methode met zijn onderliggende filosofie van de ‘psychology of selves’ versnelt dit proces en is een uitstekende benadering om onszelf verder te ontwikkelen en verfijnen.

Voice Dialogue is een belangrijke ingang, die ons kan helpen de spanning tussen de tegengestelde energieën in ons te aanvaarden en de verschillende behoeftes en verlangens van deze energieën te honoreren. Wanneer door dit transformatiewerk integratie en daardoor evenwicht en “heelwording” tot stand komt, kan je je bevrijden van conditioneringen en weer in verbinding komen met je essentie.

Een mens denkt en handelt vaak mechanisch, identificeert zich met allerlei gedachtes en denkbeelden en als gevolg daarvan overkomt hem van alles, zonder dat hij zich daarvan bewust is. Datgene wat jij in essentie bént, slaapt. Bewustzijnswerk is essentieel om ‘wakker’ te worden, je te bevrijden van conditioneringen en om échte keuzes te kunnen maken. Dit geldt voor het individu, maar ook voor organisaties en landen. Our planet needs consciousness!

Uiteindelijk doel is om onszelf in alle dimensies te leren kennen, zodat we meer keuzemogelijkheden krijgen. De hierdoor optredende verschuiving in onze energiepatronen brengt verandering van bewustzijn met zich mee. Deze veranderende kijk op onszelf verandert ook onze relatiemogelijkheden en de plaats die wij in de wereld innemen.

De Voice Dialogue-training wordt gegeven door Marjon Wijsman.

Lees een aantal referenties van Boerderij-bezoekers

Wat vind ik belangrijk?

De coaching van Ingrid heeft mij helder gemaakt welke waarden en aspecten ik in mijn werk belangrijk vind. Ingrid's manier van werken is respectvol en ze weet haar veelzijdige kennis en ervaring van modellen flexibel in te zetten. Hiermee realiseert ze veel effect in korte tijd.

Carina van Reeven - Shared services professional

Meer inzicht in mezelf en de ander

Goed beslissingen nemen vraagt inzicht, overzicht, analyse, daadkracht en efficiënte communicatie hierover. Maar ook de emotionele kant van besluiten is wezenlijk: wat doet het met de ander, hoe houd ik voldoende afstand?

Ton Bressers - Bestuurder

De jaren ervoor 'doorgestoomd'

Een aantal jaren geleden werd ik mij bewust dat er verandering moest plaatsvinden in mijn loopbaan. Ingrid heeft mij als coach enorm geholpen bij dit veranderingstraject. Ik had eigenlijk al die jaren ervoor "doorgestoomd" zonder ook maar over mijn persoonlijke ontwikkeling na te denken. Met hulp van Ingrid heb ik gedroomd, geïdealiseerd en vooral ook gerealiseerd.

Paulien Kok - Ondernemer

Coachende stijl van leidinggeven

Door de trainingen weet ik de ander beter in zijn eigen taal aan te spreken en heb ik een meer coachende stijl van leidinggeven ontwikkeld. Ook ben ik me meer bewust geworden van mijn onbewuste patronen en durf ik daardoor nu meer intuïtief te handelen. Daarnaast zit de kracht van de trainingen voor mij in de uiteenlopende onderwerpen en de diversiteit van de gastsprekers, welke telkens weer zorgen voor verfrissende inzichten.

Rob Mutsaers - Zelfstandig ondernemer