Ingrid Straet

Idealiseren en realiseren.

Het contact met mij wordt als enthousiasmerend, uitdagend én respectvol ervaren. In de feedback die ik krijg zijn integriteit, diepgang en bevlogenheid centrale begrippen. Zo word ik gezien als een stevige (en waar nodig pittige) gesprekspartner die met lef en creativiteit naar een resultaat toe werkt. Met ziel in zakelijkheid zitten geeft het beste resultaat. Dat geldt ook voor mij. Zie ook enkele referenties.

Mijn deskundigheid is terug te voeren tot diepgaande kennis inzake coaching en een breed repertoire aan bijbehorende technieken en licenties. Zo ook een langdurige ervaring vanuit werken met NLP in trainingen en coaching. Dit in een eerste periode opgebouwd in de VS bij de grondleggers van NLP. De laatste jaren vooral als onderdeel van een levendige wereldwijde netwerkorganisatie NLP RAI. Daarmee verzorgde ik workshops en conferenties in o.a. Korea, Hong Kong, Japan, China en natuurlijk de eigen praktijk in Nederland.

Inhoudelijk ben ik erg gecharmeerd door en betrokken geraakt op het maatschappelijk thema Generatie management en de manier waarop Humanity in Business een plek heeft. Om ervoor te zorgen dat mijn klanten hun eigen flow pakken spreek ik gericht het hoofd (“beide hersenhelften”), hart en ziel aan en zorg voor nieuwe dynamiek die blijvend ontwikkelen met zich mee neemt.

Ik ontmoet je graag voor een kennismakingsgesprek!

Meer over wat de gasttrainers inspireert?

Hartelijke groet!
Ingrid Straet
Senior Coach
Master Trainer NLP
Oprichter IvPE