Coaching Print deze pagina

Behoefte aan een stevige gesprekspartner die samen met u de volgende stap zet?

Ik coach vanuit een professionele, gedegen, jarenlange kennis en ervaring.
Mensen ervaren de kracht van inspireren en daadwerkelijk realiseren, integriteit en diepgang in de coachingstrajecten. Ervaar het blijvend resultaat!

Alle dynamiek in mijn werk kent volgens mijn klanten één rode draad; idealen scherp voor ogen krijgen en daarin concreet en tastbaar resultaat boeken. Dat geeft bevestiging dat je op de goede weg zit. Ook positieve energie, een brede blik en het zelfvertrouwen dat je investering in jezelf loont. Vandaar mijn motto; idealiseren én realiseren.

Voor managers, professionals en executives die gericht willen werken aan hun persoonlijke effectiviteit of professionele ontwikkeling ben ik een geïnspireerde gesprekspartner. Dat doe ik met plezier in diverse rollen. Als coach, klankbord en/of trainer met veelal een duidelijk uitgesproken doel voor ogen. Echter ook gewoon zo maar eens samen zitten buiten alle werk en doelen om.

Teams krijgen in mijn aanpak gerichte aandacht die past bij de fase van ontwikkeling waar zij als team staan. Dit altijd gekoppeld aan hun missie die wacht op tijdige realisatie. Soms betekent dat ook op individueel niveau een gerichte versnelling aanbrengen om het werk als team te laten slagen.

Mijn klantomgeving is divers. Naast (inter)nationaal bedrijfsleven en semi-overheden heb ik ook veel ervaring in de gezondheidszorg en de wereld van onderzoek en onderwijs.

Zo begeleid ik executives, managers, zelfstandig ondernemers en professionals
die hun schouders willen zetten onder hun persoonlijke en professionele ontwikkeling of
die van hun team, organisatie of eigen onderneming.

Ik bied coachingstrajecten op verschillende (organisatie)gebieden:

Zij vertellen u graag hun ervaring!

Hans Derksen
Hoogleraar/ Biobased Business

Jeroen Willems
Consultancy director

Marie-Louise Boogers
Divisie manager patiëntenzorg

Een tevreden klant

Monique van Gurp
Adviseur

Rachel van de Greef
Ondernemer

Coaching in de praktijk:
In het kennismakings/ intakegesprek onderzoeken we gezamenlijk of er een fit/ klik is. Vertrouwen en respect is het fundament van waaruit ik begeleid. Gebruikmakend van mijn brede repertoire aan kennis en kunde begeleid ik in het vinden van een oplossing voor uw persoonlijke vraagstukken.

Ervaren we beiden dat samenwerking resultaten oplevert dan bespreken wij hoe we “gericht, richting kunnen geven” aan het realiseren van uw doelstellingen en wensen.
In deze eerste bijeenkomst stemmen wij gezamenlijk het beoogde pad af. De ervaring leert dat een gemiddeld coachingstraject van 6 tot 8 bijeenkomsten tot het gewenste resultaat leidt.
Ieder coachingstraject wordt afgesloten met een evaluatie.

Regelmatig begeleid ik, als vervolg op het coachingstraject, in de rol van sparringpartner en spiegel om het ingezette pad soepel te blijven volgen. Om getriggerd, gestimuleerd en gesteund te blijven In het blijven(d) ontwikkelen van de ingezette verandering en koers. De bijeenkomsten worden dan minder frequent, b.v. 3 tot 4 maal per jaar.

Gecertificeerd Senior Practitioner Coach bij  NOBCO/ EMCC.

NOBCO_logo_senior_practitionerEMCC_logo_netherlands

 

Ik denk graag met u mee, wat voor u het specifieke maatwerk is naar meerwaarde binnen uw rol!

Meer weten over de coachingsmogelijkheden? Bel dan het secretariaat, vraag naar Ingrid Straet en maak die afspraak voor een kennismakingsgesprek. Telefoonnummer 0031 (0)13 523 49 48 of rechtstreeks 06 227 858 28.