Management coaching Print deze pagina

Leiding geven is de kunst om van iemand gedaan te krijgen wat jij wilt, omdat hij/zij het zelf wil.
Dwight Eisenhower    

Als manager kent u vaak het dilemma tussen het enerzijds motiveren en stimuleren van uw medewerkers ( coachend leiderschap) en anderzijds het beoordeeld worden op resultaat.
Het onderdeel vormen van een managementteam dat verschillende ontwikkelingsfasen doormaakt kan een ander punt van aandacht zijn om nader te verkennen en een passende weg in te vinden om meer effectief en met meer voldoening te werk te gaan.

Juist dan is het plezierig om met een coach, in een professionele setting, te onderzoeken welke alternatieven u heeft om de gewenste resultaten neer te zetten. U bouwt voort op uw kwaliteiten en leert uw valkuilen anders te hanteren.

Minder stress en meer resultaat en voldoening dankzij een coachingstraject voor managers .

Hoe plezierig kan het zijn, voor u als manager, om samen met een coach te onderzoeken welke alternatieven u heeft om nog betere resultaten en voldoening te behalen? Ik zoek uit met u welke talenten en met welke valkuilen u heeft te dealen in uw werk. En gaandeweg krijgt u – naast bijzondere inzichten en ervaring – handvatten om uw rol anders, minder stressvol en resultaatgerichter te vervullen. Goed idee?

Lees hoe zij de coaching ervaarden

Carina van Reeven
Consultant

Marie-Louise Boogers
Divisie manager patiëntenzorg

Frank Tebbe
Communicatie, Strategie & Innovatie

Een tevreden klant

Hans Derksen
Hoogleraar/ Biobased Business

Frans Bayense
Interim Credit Consultant

Management coaching in de praktijk
In managementcoaching vormt uw eigen casuïstiek het vertrekpunt. Het biedt de mogelijkheid gezamenlijk te verkennen, te analyseren en oplossingen in te zetten. Om een blijvend effect te realiseren wisselen we praten af met het ervaren. We verkennen de bewuste en onbewuste processen die spelen bij uzelf en op de werkvloer. Dit kan door gerichte opdrachten uit te voeren in de eigen werksituatie en uiteraard ook door tijdens de coaching  specifiek aandacht aan te besteden.

Een coachingstraject voor managers gaat uit van een actuele cases die spelen binnen het team of binnen de organisatie. Met verkennende gesprekken, praktijkopdrachten in de eigen werksituatie met uw team(s) en het inzichtelijk maken van de processen, krijgt u helder hoe u met uw leidinggevende capaciteiten en talenten duurzaam effect kunt behalen.

Een manager die een coachingstraject doorloopt,
– krijgt bijzondere inzichten in zijn functioneren;
– leert meer over zijn eigen kwaliteiten;
– weet daarna hoe hij anders om kan gaan met valkuilen;
– werkt resultaatgerichter;
– ervaart minder stress en meer voldoening!

Meer weten over welke mogelijkheden u heeft om uzelf en uw team nog beter te laten functioneren? Belt u gerust voor het maken van een afspraak om te bezien hoe we samen het verschil kunnen maken voor u en/of uw team!
Meer weten over een coachingstraject voor managers?

Bel met het secretariaat en maak een afspraak voor een gesprek,
telefoonnummer 0031 (0)13 523 49 48 of rechtstreeks 06 227 858 28.