Management coaching

Instituut voor Psyche Economie / Coaching / Management coaching

Management coaching

 

Leiding geven is de kunst om van iemand gedaan te krijgen wat jij wilt, omdat hij/zij het zelf wil.

Dwight Eisenhower.

 

Als manager ken je vaak het dilemma tussen het enerzijds motiveren en stimuleren van je medewerkers (coachend leiderschap) en anderzijds het beoordeeld worden op resultaat.
Het onderdeel vormen van een managementteam dat verschillende ontwikkelingsfasen doormaakt of wisselende samenstellingen kent kan een ander punt van aandacht zijn om nader te verkennen en een passende weg in te vinden om meer effectief en met meer voldoening te werk te gaan.

Juist dan is het plezierig om met een coach, in een professionele setting, te onderzoeken welke alternatieven je hebt om de gewenste resultaten neer te zetten en met meer gemak optimaal functioneert. Je bouwt voort op je kwaliteiten en leert je valkuilen anders te hanteren.

Ik zoek met je uit welke talenten en met welke valkuilen je hebt te dealen in je werk. En gaandeweg krijg je – naast bijzondere inzichten en ervaring – handvatten om je rol anders, minder stressvol en resultaatgerichter te vervullen. Goed idee?

Wat levert het op?

je krijgt beter inzicht in je functioneren

je leert je kwaliteiten effectiever in te zetten

weet daarna hoe anders om te gaan met je valkuilen

werkt resultaatgerichter

je ervaart minder stress en meer voldoening!

Management coaching in de praktijk

In managementcoaching vormt je eigen casuïstiek het vertrekpunt. Het biedt de mogelijkheid gezamenlijk te verkennen, te analyseren en oplossingen in te zetten. Om een blijvend effect te realiseren wisselen we praten af met het ervaren. We verkennen de bewuste en onbewuste processen die spelen bij jezelf en op de werkvloer. Dit kan door gerichte opdrachten uit te voeren in de eigen werksituatie en uiteraard ook door tijdens de coaching  specifiek aandacht hieraan te besteden.

Een coachingstraject voor managers gaat uit van een actuele cases die spelen binnen het team of binnen de organisatie. Met verkennende gesprekken, praktijkopdrachten in de eigen werksituatie met je team(s) en het inzichtelijk maken van de processen, krijg je helder hoe je met jouw leidinggevende capaciteiten en talenten duurzaam effect kunt behalen.

Meer weten over welke mogelijkheden u heeft om uzelf en uw team nog beter te laten functioneren?
Bel gerust voor het maken van een afspraak om te bezien hoe we samen het verschil kunnen maken voor jou en/of je team!
Meer weten over een coachingstraject voor managers?

Bel en maak een afspraak voor een gesprek,
telefoonnummer 0031 (0)13 523 49 48 of rechtstreeks 06 227 858 28.

Lees hoe zij de coaching hebben ervaren

Wat vind ik belangrijk?

De coaching van Ingrid heeft mij helder gemaakt welke waarden en aspecten ik in mijn werk belangrijk vind. Ingrid's manier van werken is respectvol en ze weet haar veelzijdige kennis en ervaring van modellen flexibel in te zetten. Hiermee realiseert ze veel effect in korte tijd.

Carina van Reeven - Shared services professional

Meer inzicht in mezelf en de ander

Goed beslissingen nemen vraagt inzicht, overzicht, analyse, daadkracht en efficiënte communicatie hierover. Maar ook de emotionele kant van besluiten is wezenlijk: wat doet het met de ander, hoe houd ik voldoende afstand?

Ton Bressers - Bestuurder

De jaren ervoor 'doorgestoomd'

Een aantal jaren geleden werd ik mij bewust dat er verandering moest plaatsvinden in mijn loopbaan. Ingrid heeft mij als coach enorm geholpen bij dit veranderingstraject. Ik had eigenlijk al die jaren ervoor "doorgestoomd" zonder ook maar over mijn persoonlijke ontwikkeling na te denken. Met hulp van Ingrid heb ik gedroomd, geïdealiseerd en vooral ook gerealiseerd.

Paulien Kok - Ondernemer

Geloof in onze kernwaarden

Ingrid heb ik ontmoet aan het begin van deze droom de Klik was er direct. Ingrid gelooft in onze kernwaarden; geven, delen, samenwerken en waarderen. Ze gelooft in de gedachte wat je geeft krijg je (ooit) terug. Zonder verwachtingen en vol overgave heeft zij ja gezegd om belangeloos startende ondernemers te willen helpen.

Rachel van de Greef - Ondernemer

Echt werken aan jezelf

Leiding geven is de kunst om van iemand gedaan te krijgen wat jij wilt, omdat hij/zij het zelf wil.

Hoe plezierig kan het zijn, voor jou als manager, om samen met een coach te onderzoeken welke alternatieven je hebt om nog betere resultaten en voldoening te behalen? Ik zoek uit met je welke talenten en met welke valkuilen je hebt te dealen in je werk.