Management coaching

Instituut voor Psyche Economie / Coaching / Management coaching

Management coaching

 

Leiding geven is de kunst om van iemand gedaan te krijgen wat jij wilt, omdat hij/zij het zelf wil.

Dwight Eisenhower.

 

Als manager ken je vaak het dilemma tussen het enerzijds motiveren en stimuleren van je medewerkers (coachend leiderschap) en anderzijds het beoordeeld worden op resultaat.
Het onderdeel vormen van een managementteam dat verschillende ontwikkelingsfasen doormaakt of wisselende samenstellingen kent kan een ander punt van aandacht zijn om nader te verkennen en een passende weg in te vinden om meer effectief en met meer voldoening te werk te gaan.

Juist dan is het plezierig om met een coach, in een professionele setting, te onderzoeken welke alternatieven je hebt om de gewenste resultaten neer te zetten en met meer gemak optimaal functioneert. Je bouwt voort op je kwaliteiten en leert je valkuilen anders te hanteren.

Ik zoek met je uit welke talenten en met welke valkuilen je hebt te dealen in je werk. En gaandeweg krijg je – naast bijzondere inzichten en ervaring – handvatten om je rol anders, minder stressvol en resultaatgerichter te vervullen. Goed idee?

Wat levert het op?

je krijgt beter inzicht in je functioneren

je leert je kwaliteiten effectiever in te zetten

weet daarna hoe anders om te gaan met je valkuilen

werkt resultaatgerichter

je ervaart minder stress en meer voldoening!

Management coaching in de praktijk

In managementcoaching vormt je eigen casuïstiek het vertrekpunt. Het biedt de mogelijkheid gezamenlijk te verkennen, te analyseren en oplossingen in te zetten. Om een blijvend effect te realiseren wisselen we praten af met het ervaren. We verkennen de bewuste en onbewuste processen die spelen bij jezelf en op de werkvloer. Dit kan door gerichte opdrachten uit te voeren in de eigen werksituatie en uiteraard ook door tijdens de coaching  specifiek aandacht hieraan te besteden.

Een coachingstraject voor managers gaat uit van een actuele cases die spelen binnen het team of binnen de organisatie. Met verkennende gesprekken, praktijkopdrachten in de eigen werksituatie met je team(s) en het inzichtelijk maken van de processen, krijg je helder hoe je met jouw leidinggevende capaciteiten en talenten duurzaam effect kunt behalen.

Meer weten over welke mogelijkheden u heeft om uzelf en uw team nog beter te laten functioneren?
Bel gerust voor het maken van een afspraak om te bezien hoe we samen het verschil kunnen maken voor jou en/of je team!
Meer weten over een coachingstraject voor managers?

Bel en maak een afspraak voor een gesprek,
telefoonnummer 0031 (0)13 523 49 48 of rechtstreeks 06 227 858 28.

Lees hoe zij de coaching hebben ervaren

Echt werken aan jezelf

Leiding geven is de kunst om van iemand gedaan te krijgen wat jij wilt, omdat hij/zij het zelf wil.

Hoe plezierig kan het zijn, voor jou als manager, om samen met een coach te onderzoeken welke alternatieven je hebt om nog betere resultaten en voldoening te behalen? Ik zoek uit met je welke talenten en met welke valkuilen je hebt te dealen in je werk.