Organisatieopstellingen

Organisatieopstellingen,
extra Oogstdag,
op 19-1-2022.

In het verleden ben ik altijd al aangetrokken geweest tot het Systemisch gedachtengoed.
Mijn reis begon in 2005 bij Gunthard Weber in Heidelberg, Duitsland.
Gunthard Weber maakte als 1e de vertaling van de dynamieken die herkenbaar zijn in Familiesystemen naar Organisatiesystemen. Hij heeft jaren samen gewerkt met Bert Hellinger, grondlegger Systemisch werk.
De jaren daarna ben ik nieuwsgierig gebleven en heb ik me laten inspireren door verschillende opleiders en collega’s. Zoals het Bert Hellinger Instituut in Groningen, door Barbara Hoogenboom, Yvonne Lonis, Christine Blumenstein (Graz, Oostenrijk) en Jan Jacob Stam.

De laatste jaren in een intensievere en zeer plezierige samenwerking met Elmer Hendrix, eigenaar van het IvSW.

Sinds de succesvolle ontwikkeling van Bert Hellingers systeemopstellingen voor familiebanden, worden de principes die hieraan ten grondslag liggen inmiddels al vele jaren ook binnen organisaties gebruikt . Een organisatie is, net als een familie, een complex fenomeen. Het veranderen van één element kan grote gevolgen hebben voor het totale systeem. Anderzijds is het vaak moeilijk om vaste patronen in een organisatie te doorbreken en een nieuwe koers te varen. Een individu of een gehele afdeling kan zonder het te beseffen “verstrikt” raken in de patronen van het organisatiesysteem. Dit kan zijn weerslag hebben op zowel het individu als op de organisatie, wat zich kan uiten in lichamelijke klachten, maar ook in conflicten en een gebrek aan productiviteit en creativiteit binnen de organisatie.

Elmer omschrijft het als volgt:
“Een organisatie of bedrijf weer gezond krijgen is misschien wel net zo belangrijk als de gezondheid van een individu. Wanneer een bedrijf gezond is komt dat niet alleen de werknemers ten goede, maar ook de samenleving waaraan het bedrijf dienstbaar is.

Het mooie van organisatieopstellingen is dat het heel snel inzicht kan geven in de dieper gelegen en onbewuste (ongewenste) patronen binnen een organisatie. Daar waar met meer reguliere tools zoals adviseren en mediation vaak veel tijd, en daarmee geld, gespendeerd wordt, kan men met een organisatieopstelling snel achter de oorzaak komen van problemen en ongewenste patronen binnen het bedrijf. Tevens kan het probleem ook binnen een organisatieopstelling aangepakt worden; daarmee is het zowel een diagnosetool als een verandertool.

Met een organisatieopstelling kunnen daarnaast verschillende scenario’s bekeken en ervaren worden; bijvoorbeeld wanneer een bedrijf wil onderzoeken waar men het beste een nieuwe vestiging kan openen, welke (nieuwe) naam men zal kiezen, welke aanpassing in de organisatiestructuur het meest doeltreffend is of welke marketingstrategie men het beste kan kiezen.”

Het systemisch perspectief kan naast alle bestaande managementmodellen, bedrijfsstructuren en organisatieplannen bestaan. Het is niet of/of. Het is en/en. Wanneer je systemische inzichten tastbaar kunt maken, en mensen binnen de organisatie patronen en inzichten kunt laten ervaren, kun je systemisch werk onderdeel maken van uiteenlopende vraagstukken en veranderprocessen binnen organisaties.

Via een organisatieopstelling leren we hoe we kunnen omgaan met belemmerende patronen binnen de organisatie. Tevens geeft het duidelijkheid over de plek die we zelf innemen in de organisatie en vanuit welke positie we optimaal kunnen functioneren.

Thema’s die verkend kunnen worden zijn:

 • Je loopt als manager steeds tegen dezelfde problemen aan in je team, wat speelt er
 • Onverklaarbaar groot ziekteverzuim of verloop,
 • Voortleven van oud zeer,
 • Gebrek aan daadkracht,
 • Meer zicht in je rol als leidinggevende, manager, directeur, adviseur, coach,
 • Het ene team floreert en het andere team krijgt de flow niet te pakken,
 • Wat zijn de effecten van een verandering op de mensen, de organisatie, de klanten,
 • Onzekerheid over je positie,
 • Conflicten op het werk,
 • Energieverlies op het werk,
 • Etc.

Een organisatieopstelling is een methode die in weinig tijd veel relevante informatie en inzicht verschaft over de structuur en dynamiek van organisaties en bedrijven, waarbij zich gelijktijdig impulsen tot oplossingen aandienen die een langdurige uitwerking hebben.
De laatste 25 tot 30 jaar is wereldwijd veel geëxperimenteerd en verkend, steeds weer staat men versteld van de eenvoud die zo krachtig blijkt te zijn.

Organisatieopstellingen wordt een aantal keren per jaar gegeven. Het is tevens onderdeel van de Business NLP Practitioner training en Business NLP Master training en Post Master training.

Meer weten? Stuur een bericht aan Ingrid.

Meer weten over systemisch werken, familieopstellingen of organisatieopstellingen?
Bel gerust voor het maken van een afspraak om te bezien hoe we samen het verschil kunnen maken voor jou, het team en organisatie.

Bel met het secretariaat en maak een afspraak voor een gesprek,
telefoonnummer 0031 (0)13 523 49 48 of rechtstreeks 06 227 858 28.

Lees een aantal referenties van Boerderij-bezoekers

Wat vind ik belangrijk?

De coaching van Ingrid heeft mij helder gemaakt welke waarden en aspecten ik in mijn werk belangrijk vind. Ingrid's manier van werken is respectvol en ze weet haar veelzijdige kennis en ervaring van modellen flexibel in te zetten. Hiermee realiseert ze veel effect in korte tijd.

Carina van Reeven - Shared services professional

Meer inzicht in mezelf en de ander

Goed beslissingen nemen vraagt inzicht, overzicht, analyse, daadkracht en efficiënte communicatie hierover. Maar ook de emotionele kant van besluiten is wezenlijk: wat doet het met de ander, hoe houd ik voldoende afstand?

Ton Bressers - Bestuurder

De jaren ervoor 'doorgestoomd'

Een aantal jaren geleden werd ik mij bewust dat er verandering moest plaatsvinden in mijn loopbaan. Ingrid heeft mij als coach enorm geholpen bij dit veranderingstraject. Ik had eigenlijk al die jaren ervoor "doorgestoomd" zonder ook maar over mijn persoonlijke ontwikkeling na te denken. Met hulp van Ingrid heb ik gedroomd, geïdealiseerd en vooral ook gerealiseerd.

Paulien Kok - Ondernemer

Coachende stijl van leidinggeven

Door de trainingen weet ik de ander beter in zijn eigen taal aan te spreken en heb ik een meer coachende stijl van leidinggeven ontwikkeld. Ook ben ik me meer bewust geworden van mijn onbewuste patronen en durf ik daardoor nu meer intuïtief te handelen. Daarnaast zit de kracht van de trainingen voor mij in de uiteenlopende onderwerpen en de diversiteit van de gastsprekers, welke telkens weer zorgen voor verfrissende inzichten.

Rob Mutsaers - Zelfstandig ondernemer