Organisatieopstellingen

Organisatieopstellingen

Via een organisatieopstelling leren we hoe we kunnen omgaan met belemmerende patronen binnen de organisatie. Tevens geeft het duidelijkheid over de plek die we zelf innemen in de organisatie en vanuit welke positie we optimaal kunnen functioneren.

Thema’s die verkend kunnen worden zijn:

 • Je loopt als manager steeds tegen dezelfde problemen aan in je team, wat speelt er
 • Onverklaarbaar groot ziekteverzuim of verloop,
 • Voortleven van oud zeer,
 • Gebrek aan daadkracht,
 • Meer zicht in je rol als leidinggevende, manager, directeur, adviseur, coach,
 • Het ene team floreert en het andere team krijgt de flow niet te pakken,
 • Wat zijn de effecten van een verandering op de mensen, de organisatie, de klanten,
 • Onzekerheid over je positie,
 • Conflicten op het werk,
 • Energieverlies op het werk,
 • Etc.

De organisatieopstelling is een methode die in weinig tijd veel relevante informatie en inzicht verschaft over de structuur en dynamiek van organisaties en bedrijven, waarbij zich gelijktijdig impulsen tot oplossingen aandienen die een langdurige uitwerking hebben.
De laatste 25 tot 30 jaar is wereldwijd veel geëxperimenteerd en verkend, steeds weer staat men versteld van de eenvoud die zo krachtig blijkt te zijn.

Sinds de succesvolle ontwikkeling van Bert Hellingers systeemopstellingen voor familiebanden, worden de principes die hieraan ten grondslag liggen inmiddels al vele jaren ook binnen organisaties gebruikt . Een organisatie is, net als een familie, een complex fenomeen. Het veranderen van één element kan grote gevolgen hebben voor het totale systeem. Anderzijds is het vaak moeilijk om vaste patronen in een organisatie te doorbreken en een nieuwe koers te varen. Een individu of een gehele afdeling kan zonder het te beseffen “verstrikt” raken in de patronen van het organisatiesysteem. Dit kan zijn weerslag hebben op zowel het individu als op de organisatie, wat zich kan uiten in lichamelijke klachten, maar ook in conflicten en een gebrek aan productiviteit en creativiteit binnen de organisatie.

Dit programma organisatieopstellingen wordt een aantal keren per jaar gegeven. Het is tevens onderdeel van de Business NLP Practitioner training en Business NLP Master training en Post Master training.

Avondprogramma binnen Business NLP Master:

 • 19:00 uur Korte inleiding Systemisch Werk
 • 19:15 uur Waarnemingsoefening(en)
 • 20:00 uur Inventarisatie en Opstelling
 • 20:30 uur Mogelijk werken we met verdere inbreng van thema’s vanuit de groep
 • 21:00 uur Einde

Meer weten? Stuur een bericht aan Ingrid.

Meer weten over systemisch werken, familieopstellingen of organisatieopstellingen?
Belt u gerust voor het maken van een afspraak om te bezien hoe we samen het verschil kunnen maken voor u, uw team en organisatie.

Bel met het secretariaat en maak een afspraak voor een gesprek,
telefoonnummer 0031 (0)13 523 49 48 of rechtstreeks 06 227 858 28.

Lees een aantal referenties van Boerderij-bezoekers