Ton Bressers

Bestuurder (gepensioneerd)

Ton volgde de Business NLP Practitioner, Master en Post Master Practitioner training bij IvPE. Lees hieronder zijn verhaal.

“Beslissingen nemen hoort bij mijn functie”

Als bestuurder van 7 basisscholen hoorde beslissingen nemen bij mijn functie. Om dat goed te doen vraagt dat inzicht, overzicht, analyse, daadkracht en efficiënte communicatie hierover. Maar ook de emotionele kant van besluiten is wezenlijk: wat doet het met de ander, hoe houd ik voldoende afstand? Leiding geven betekent ook verbinding maken met elkaar, elkaar inspireren, richting geven,  lef tonen maar ook dienend zijn.

Binnen NLP heb ik meer inzicht gekregen in mezelf en in de ander. Ik heb meer voelsprieten ontwikkeld om bepaalde signalen op te pakken, me in te leven in die ander (dissociëren en associëren), goed contact te maken (rapport) en ben ik bewuster geworden hoe ik overkom.

De aangeleerde technieken maken het mogelijk beter te kunnen schakelen (meer gereedschappen). Vanuit de bewustwording over situationeel leidinggeven helpt het me de juiste interventies te doen. Tijdens de opleiding hebben we veel geoefend in coaching. Hierdoor lukt het me beter om uit de inhoud te blijven maar de ander te stimuleren zijn/haar oplossing te bedenken.

Ik ben er bewust van geworden dat interventies op een hoger niveau meer effect hebben dan interventies op het niveau van gedrag of omgeving (logische niveaus). Overtuigingen, waarden en identiteitsveranderingen hebben een veel grotere impact. Dat is van toepassing bij personen én bij organisaties. Een gemeenschappelijke visie en missie is onontbeerlijk.

Na de practitioner en master opleiding NLP ben ik blij dat ik de postmaster opleiding gevolgd heb. Hierdoor heb ik een goed beeld gevormd over mijn toekomst, ik weet wat ik wil en wat ik daarvoor ga doen. Mijn Persoonlijk Ontwikkel Kompas is mooi gevuld, het helpt mij mijn koers te bepalen (Covey: “Begin met het einde voor ogen”). De opleiding heeft me bewust gemaakt van de rollen die ik vervul. Ik heb een goed beeld hoe ik mijn eigen waarde, missie en identiteit door ga zetten in een andere levensfase.

Veel dank aan Ingrid Straet en de andere begeleiders die deze inzichten hebben gegeven. Binnen IVPE wordt NLP verbonden met economie, waardoor het daadwerkelijk oplevert: “Inspireren en realiseren”. Het leren van en met elkaar is verrijkend binnen de veilige context die vrijwel meteen ontstaat met de mede-cursisten uit allerlei sectoren. Het kernthema van de Postmaster:  “Blijven(d) ontwikkelen” of zoals Covey zegt: “Houd de zaag scherp” past dan ook bij mijn overtuiging.

Ton Bressers

Bestuurder (gepensioneerd)

Dit vonden zij van hun Business NLP Training

Lees hoe andere managers, docenten, ondernemers en coaches hun Business NLP training hebben ervaren. Lees hier alle ervaringen.