Frans Bayense

Interim Credit Consultant

Frans volgde de Business NLP Practitioner en Business NLP Master Practitioner training bij IvPE. Lees hieronder zijn verhaal.

Mijn keuze voor IvPE:

Coaching:
Het vakgebied credit management vergt een breed scala aan vaardigheden op het gebied van communicatie, onderhandelen en conflicthantering. Binnen deze deelgebieden bestaat een diversiteit aan klantgroepen en individuele uitingsvermogens onder het type klant. Dit vergt inzicht, kennis en ervaring om effectief, klant en resultaatgericht te kunnen werken. In mijn contacten met o.a. klanten binnen de Nederlandse sociale huursector bleek ik onbewust bekwaam. Maar op de vraag of ik deze vaardigheid zou willen overbrengen op anderen, ontstond voor mij de vraag welke specifieke techniek maakte dat ik op individueel niveau naadloos kan schakelen in verschillen van aanpak. Separaat daaraan speelde een sterke individualisering van de maatschappij met al haar specifieke bijkomstigheden mee in de aanpak op individueel en situationeel leiderschap mee. Onderwerpen waarmee ik eerder al “op pad was geweest” met Ingrid Straet. Ingrid had zich tijdens deze coaching sessies bewezen als een zeer kundig en integere coach. Haar passie voor het vak, haar voorbereiding en verdieping in specifiek gewenste leerdoelen hebben mij persoonlijk een waardevolle groei verwezenlijkt, waarmee ik anderen in mijn professionele werkomgeving verder mag helpen. De keuze voor het instituut IVPE te Oisterwijk om later NLP te gaan volgen  is voor mij dan ook vanzelfsprekend geweest. IVPE is het instituut in Nederland wat met recht Neurologisch linguïstisch programmeren kan en mag toepassen in zowel coaching als ook in het opleiden van nieuwe coaches.

NLP Business Practitioner en Master bij IVPE:
De opleiding heeft mij veel gebracht. Bij aanvang van de opleiding heb ik gekozen voor een tweestromen doelstelling (past ook mooi bij ”werken met delen”). Enerzijds had ik sterk de behoefte om aan het werk te gaan met mij zelf, anderzijds wilde ik vooral kennis en ervaring opdoen, tools ophalen en ontwikkelen, waarmee ik in het werkveld anderen zou kunnen helpen (logische niveaus; gedragsbeïnvloeding door kennisverbreding). Ingrid weet door haar opbouw de NLP techniek in het practitioner deel op een creatieve wijze aan bod te laten komen. In het Master deel staat voornamelijk borging, verdieping en doorleving centraal. Door bewust modulair te werken, met rustmomenten tussen de diverse blokken, is de cursist beter in staat de stof in het eigen systeem te integreren. Door duidelijk een doel te formuleren bij de aanvang van het practitioner deel was ik in staat bij ieder blok opnieuw de focus te richten op het eigen doel. Dat maakt dat het groepsproces, hoe belangrijk ook, in bepaalde mate ondergeschikt blijft aan het uiteindelijke doel. Ik heb hierdoor ervaren dat de persoonlijke integratie van NLP niet een leerdoel van theorie en groepsbevinding wordt. NLP heeft mij gebracht dat ik de rust die ik van nature uitstraal, ook innerlijk mag ervaren. (“één cybernetische eenheid” vormen).

De opleidingen bij IVPE hebben mij natuurlijk meer dan het voorgaande gebracht, zonder hierover verder uit te wijden, beveel ik een ieder de drie NLP modules van IVPE aan! Ingrid wil ik graag aanmoedigen om vooral verder te gaan met haar waardevolle werk van coaching en training. Succesvol zijn is mooi van de buitenkant, maar succesvol wezen is vooral de wijze waarop jij, Ingrid, een bijdrage levert aan verrijking en de persoonlijke groei van een ieder die op jouw pad, of je “boerderij”, komt.

Frans Bayense
Interim Credit Consultant
Bayense Interim Financial People

Dit vonden zij van hun Business NLP Training

Lees hoe andere managers, docenten, ondernemers en coaches hun Business NLP training hebben ervaren. Lees hier alle ervaringen.