Wat leer ik tijdens de Business NLP Practitioner?

Instituut voor Psyche Economie / Business NLP trainingen  / Business NLP Practitioner training / Wat leer ik tijdens de Business NLP Practitioner?

Een aantal onderdelen van de Practitioner training

Zintuiglijke observatie

Je leert je zintuigen met precisie te gebruiken voor verfijnde, onmiddellijke waarneming van het effect van je communicatie op de ander en het herkennen van wat er zich in iemands innerlijke beleving afspeelt.

Doelgericht werken

Je leert een gedegen coachingsmodel waarmee je op een effectieve en verantwoorde manier doelen formuleert, zodat de kans op positieve verandering en succes toeneemt.

Rapport (chemie)

Je leert hoe je een sfeer van wederzijds vertrouwen kunt scheppen.

Taalpatronen

Je leert hoe je nauwkeurige informatie kunt verzamelen en tegelijkertijd de ander kunt stimuleren om zijn wereldmodel uit te breiden en beperkende ideeën onder de loep te nemen.

Herkaderen

Hoe je feiten in een ander kader kunt plaatsen, zodat ze een andere betekenis krijgen, waardoor je eigen of andermans overtuiging kan wijzigen.

Innerlijke hulpbronnen activeren

(In eigen kracht komen) Je leert hoe je innerlijke vermogens kunt opsporen en inzetten voor verandering.

Mentale strategieën

Je leert observeren welke innerlijke stappen iemand doorloopt bij een mentale activiteit, bijvoorbeeld bij het creatief zijn, het zichzelf motiveren, het beslissen, iets begrijpen, etc.

Communiceren met gedeelten

Je leert onderhandelen om met jezelf en anderen tot win-win resultaten te komen, om zowel interpersoonlijke als innerlijke conflicten op te lossen.

Veranderingstechnieken

Voor positieve groei en verhoogde effectiviteit. Je leert verschillende krachtige veranderingstechnieken toe te passen voor positieve groei en verhoogde effectiviteit.

Jouw Business NLP Practitioner

Op deze pagina lees je over een aantal modules, onderdelen, strategieën en tools die je tijdens de Business NLP Practitioner eigen zult maken.

Zo ziet jouw Business NLP Practitioner training er uit:

  • 6 blokken van drie dagen (incl. integratie- en feedback blok)
  • Groepsgrootte maximaal 12 mensen
  • Interactief; goede balans tussen theorie en oefeningen;
  • Persoonlijke aandacht van de (hoofd)trainers en begeleiders;
  • Er wordt geoefend in groepjes van minimaal 2 deelnemers;
  • Veel demonstraties met bijbehorende uitleg;
  • Thema avonden met gasttrainers
  • Afsluiting met een integratie- feedbackblok