Inspiratie

Met Ziel in Zakelijkheid (Psyche Economie), idealiseren én realiseren!

Inspiratie is voor ons contact hebben met wat je drijft en ruimte geven aan de realisatie daarvan. Het zegt iets over je waarden en ook zeker over de kracht die je aanspreekt om daar iets mee te doen.

“Ken jezelf, ontmoet anderen” is ons motto waarmee we aangeven dat door eerlijk naar uzelf te kijken en open te staan voor beelden die anderen vanuit verschillende perspectieven hier aan toevoegen er een steeds completere foto van uzelf ontstaat.
Hoe scherper uw foto, des te meer kracht en richting zult u ervaren in het realiseren van uw (werk)doelstellingen.

Er is altijd een verrassing die voor u klaar ligt. Daarin begeleider/deelgenoot zijn inspireert ons!

Meer over wat mij inspireert?
Meer over wat de gasttrainers inspireert?

Hartelijke groet!
Ingrid Straet
Senior Coach
Master Trainer NLP
Oprichter IvPE