Master Practitioner – Inhoud training Print deze pagina

De Master-practitionersopleiding is een logisch vervolg op de Practitionersopleiding , de volgende fase in je professionele ontwikkeling. Het is een verdieping van je Practitioneropleiding . Je brengt je coachings- of advieswerk naar een dieper niveau en je ervaart vaak ook zelf diepe persoonlijke veranderingen.  In dit tweede jaar NLP gaat de aandacht naar het veranderen van overtuigingen en denkstijlen, je krijgt meer zicht op eigen en andermans identiteit.  In deze opleiding krijgt het NLP-gesprek verschillende nieuwe dimensies.

De Master Practitioneropleiding staat voor stabiliteit en verdieping. Je brengt je kennis van een bewust bekwaam naar onbewust bekwaam niveau. Hoe meer je in contact komt met je (versterkende en belemmerende) drijfveren , met je authentieke identiteit des te meer leid jij je leven meer moeiteloos zoals jij dat wilt. Hoe krachtiger jij je ware identiteitsgevoel ervaart des te stabieler sta je in je eigen authentieke kracht.

In de Master training word je meester in communicatie en gedragsverandering. Je gaat meer gedetailleerd in op de onbewuste processen en de dieptestructuren in communicatie.

Belangrijke vragen op masterniveau zijn:

 • Welke overtuigingen spelen een rol in mijn e/o andermans denken en handelen?
 • Hoe kan ik deze ten positieve beïnvloeden?
 • Hoe kan ik mensen begeleiden om bredere en wezenlijke doelen te bereiken?

Naast verdieping is er ook verbreding. Nieuwe onderwerpen komen aan bod en er wordt aandacht besteed aan het verder integreren van de NLP-technieken in je werk en/of persoonlijke omgeving.

Essentiële thema’s

 • Het voeren van een (NLP) gesprek op Master Practitioner niveau
 • Nieuwe overzichtsmodellen
 • Het opsporen van (belemmerende) overtuigingen
 • Methoden om overtuigingen te veranderen
 • Onderhandelen tussen conflicterende Overtuigingen
 • Tijdlijn technieken  (Ons geheugen als adequate hulpbron)  
 • Geavanceerde NLP Patronen
 • Waarden (Het Menselijk Motivatiesysteem)
 • Generatief NLP
 • Paardencoaching (De natuur als spiegel )
 • Systemisch Werken middels familie– en organisatieopstellingen
 • Metaprogramma’s ( Cognitieve Denkvoorkeuren)
  • Welke metaprogramma’s zijn er, hoe beïnvloeden ze iemands functioneren
  • Diagnostiek en Toepassingen
 • Geavanceerde Taalpatronen (“Sleight of Mouth” en het Milton Model)
 • Presentatie vaardigheden
 • Modelleren en Strategieën (Vermogen/vaardigheden van iemand in kaart brengen)