Practitioner – Inhoud training Print deze pagina

« Terug naar de Business NLP Practitioner training

Zintuiglijke observatie

U leert uw zintuigen met precisie te gebruiken voor verfijnde, onmiddellijke waarneming van het effect van uw communicatie op de ander en het herkennen van wat er zich in iemands innerlijke beleving afspeelt.

Doelgericht werken

U leert een gedegen coachingsmodel waarmee u op een effectieve en verantwoorde manier doelen formuleert, zodat de kans op positieve verandering en succes toeneemt.

Rapport (chemie)

U leert hoe u een sfeer van wederzijds vertrouwen kunt scheppen.

Taalpatronen

U leert hoe u nauwkeurige informatie kunt verzamelen en tegelijkertijd de ander kunt stimuleren om zijn wereldmodel uit te breiden en beperkende ideeën onder de loep te nemen.

Herkaderen

Hoe u feiten in een ander kader kunt plaatsen, zodat ze een andere betekenis krijgen, waardoor uw eigen of andermans overtuiging kan wijzigen.

Innerlijke hulpbronnen activeren

(in eigen kracht komen) U leert hoe u innerlijke vermogens kunt opsporen en inzetten voor verandering.

Mentale strategieën

U leert observeren welke innerlijke stappen iemand doorloopt bij een mentale activiteit, bijvoorbeeld bij het creatief zijn, het zichzelf motiveren, het beslissen, iets begrijpen, etc.

Communiceren met gedeelten

U leert onderhandelen om met uzelf en anderen om tot win-win resultaten te komen, en zowel interpersoonlijke als innerlijke conflicten op te lossen.

Veranderingstechnieken

Voor positieve groei en verhoogde effectiviteit. U leert verschillende krachtige veranderingstechnieken toe te passen voor positieve groei en verhoogde effectiviteit.

Het traject:
• 6 blokken van drie dagen (incl. integratie- en feedback blok)
• Groepsgrootte maximaal 12 mensen
• Interactief; goede balans tussen theorie en oefeningen;
• Persoonlijke aandacht van de (hoofd)trainers en begeleiders;
• Er wordt geoefend in groepjes van minimaal 2 deelnemers;
• Veel demonstraties met bijbehorende uitleg;
• Thema avonden met gasttrainers
• Afsluiting met een integratie- feedbackblok