Voice Dialogue – Robert Stamboliev – NLP Post Master Print deze pagina

De Voice Dialogue-training wordt gegeven door Robert Stamboliev
Begeleider bij deze training: Marjon Wijsman

Ontwikkeling van uitmuntendheid, verdere verfijning van jezelf als instrument.

Inleiding
Hoe meer wij onszelf kunnen inzetten als instrument, hoe groter onze mogelijkheden om mensen effectief te begeleiden. De Voice Dialogue methode met zijn onderliggende filosofie van de ‘psychology of selves’ versnelt dit proces en is een uitstekende benadering om onszelf verder te ontwikkelen en verfijnen.

Voice Dialogue is een belangrijke ingang, die ons kan helpen de spanning tussen de tegengestelde energieën in ons te aanvaarden en de verschillende behoeftes en verlangens van deze energieën te honoreren. Wanneer door dit transformatiewerk integratie en daardoor evenwicht en “heelwording” tot stand komt, kan je je bevrijden van conditioneringen en weer in verbinding komen met je essentie.

Een mens denkt en handelt vaak mechanisch, identificeert zich met allerlei gedachtes en denkbeelden en als gevolg daarvan overkomt hem van alles, zonder dat hij zich daarvan bewust is. Datgene wat jij in essentie bént, slaapt. Bewustzijnswerk is essentieel om ‘wakker’ te worden, je te bevrijden van conditioneringen en om échte keuzes te kunnen maken. Dit geldt voor het individu, maar ook voor organisaties en landen. Our planet needs consciousness!

Uiteindelijk doel is om onszelf in alle dimensies te leren kennen, zodat we meer keuzemogelijkheden krijgen. De hierdoor optredende verschuiving in onze energiepatronen brengt verandering van bewustzijn met zich mee. Deze veranderende kijk op onszelf verandert ook onze relatiemogelijkheden en de plaats die wij in de wereld innemen.

Doel van het programma
Intensieve kennismaking met Voice Dialogue en de energetische principes van het werk. Deelnemers krijgen meer inzicht in hun eigen functioneren, in dilemma’s en de delen in zichzelf die daarbij een rol spelen en krijgen zodoende meer keuzemogelijkheden. Tevens wordt er gewerkt aan het trainen van een aantal vaardigheden, om toe te kunnen passen in de eigen praktijk.

Voor wie
NLP Master Practitioners.
Je hebt al het nodige aan opleidingen gevolgd en inzicht in jezelf als instrument.

Programma
Dag 1

  • Het bewustzijnsmodel en Voice Dialogue, theorie en praktijk, met oefeningen om bewust te worden van de eigen primaire en verstoten subpersoonlijkheden.
  • Aandacht voor de Innerlijke Criticus, hoe deze energie bij de cliënt te onderkennen en positief te kunnen aanwenden, oefeningen in subgroepen.
  • Aandacht voor de Kwetsbaarheid. Hiervan bewust zijn en er goed voor kunnen zorgen is essentieel bij veranderingen in je leven. Geïntegreerde kwetsbaarheid is ook de sleutel tot intimiteit en effectieve samenwerking.
  • Inleiding in de energetische principes van Voice Dialogue, training in energie management. Oefeningen met polariteiten, zoals persoonlijk- zakelijk, actie – zijn. Toepassingen in coaching.

Dag 2

  • Jezelf als instrument. Eigen, vaak onbewuste, aannames in je werk onderzoeken. Welke subpersoonlijkheden spelen hierbij een rol, mini Voice Dialogue sessies hiermee. Experimenteren met uitbreiding van ons repertoire als begeleider.
  • Leren werken met ‘het veld’. Welke principes spelen een rol en hoe kan je de verbinding met universele energie maken, voor jezelf en je cliënten.
  • Verdere training in energetica, zoals de principes van resonantie en inductie.

Data & tijden:
22 en 23 November 2018
Donderdag:
Ontvangst vanaf 9.30 uur
Aanvang 10.00 uur
Lunch 13.00 tot ongeveer 14.30 uur
Einde dag 19.00-19.30 uur
Vrijdag:
Aanvang 10.00 uur
Lunch 13.00 tot ongeveer 14.30 uur
Einde dag 18.00 uur

PS: Volg je de Post Masteropleiding dan vormt dit een onderdeel van je training en hoef je niet separaat in te schrijven.

Dit Programma is onderdeel van de Business NLP Post Mastertraining.
=> Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn kun je ook separaat aan deze 2-daagse deelnemen.
De prijs voor deze 2-daagse is € 525,- inclusief koffie, thee en lunch.
Vrijgesteld van BTW.